Καρδιολογικό

hhg logo

Ένα τμήμα πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής για την καρδιολογική διάγνωση.

Το Καρδιολογικό Τμήμα των HealthSpot είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που επιτρέπουν μία ολοκληρωμένη καρδιολογική διάγνωση.

Το άριστο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει στον ασθενή αναίμακτη μελέτη της καρδιακής του λειτουργίας και του κυκλοφορικού συστήματος γενικότερα.

Στο καρδιολογικό τμήμα παρέχονται οι παρακάτω εξετάσεις και υπηρεσίες:

 • Hλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Holter Ρυθμού/24hr/48hr*
 • Holter Πίεσης/24hr/48hr*
 • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
 • Έλεγχος βηματοδότη/απινιδιστή
 • Yπερηχογράφημα καρδιάς και αγγείων
  Έγχρωμη απεικόνιση ενδοκαρδιακής ροής, αρτηριών και φλεβών
 • Τriplex καρδιάς και αγγείων
  Τρισδιάστατη απεικόνιση των καρδιακών δομών και εκτίμηση καρδιακής λειτουργίας
 • Stress Echo (υπερηχογραφική κόπωση)
 • Ιατρείο Υπέρτασης

*Oι υπηρεσίες Holter Ρυθμού 24hr/48hr και Holter Πίεσης 24hr/48hr πραγματοποιούνται και κατ΄οίκον.