ΑΞΟΝΙΚΗ|ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

hhg logo

Τελευταίας τεχνολογίας αξονικός τομογράφος μειωμένης δόσης ακτινοβολίας

Το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του HealthSpot Σαντορίνης είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο SOMATOM go.Up 64 τομών της Siemens Healthineers. Ο συγκεκριμένος τομογράφος παρέχει τη δυνατότητα εξετάσεων με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με παλαιότερης γενιάς τομογράφους καθώς έχει ενσωματωμένες τις σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης Tin Filter, Stellar Detector και SAFIRE. Μέσω αυτών μειώνεται η δόση ακτινοβολίας πάνω από 60% και βελτιώνεται η ποιότητα εικόνας με τη μείωση του θορύβου και την αύξηση της ευκρίνειας. Παράλληλα, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση για τον εξεταζόμενο λόγω του μεγάλου εύρους ανοίγματος του σαρωτή. Οι λήψεις του αξονικού τομογράφου επεξεργάζονται με υπερσύγχρονο λογισμικό και αναλύονται από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό ακτινοδιαγνώστη.

Γίνονται δεκτά παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ.