Προετοιμασία Εξετάσεων

hhg logo

Στα HealthSpot εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται με άνεση και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις τους.

Η κατάλληλη και σωστή προετοιμασία των εξεταζόμενων πριν από κάθε εξέταση είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για την επιτυχή λήψη έγκυρων αποτελεσμάτων.