Παραλαβή Αποτελεσμάτων

hhg logo

Μπορείτε να παραλάβετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τη Γραμματεία του διαγνωστικού κέντρου HealthSpot σε σύντομο χρονικό διάστημα για το οποίο θα σας ενημερώσει η Γραμματεία όταν κλείνετε το ραντεβού σας ή πραγματοποιείτε την εξέταση.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Hellenic Healthcare Group και των συνδεδεμένων εταιριών, HealthSpot, η διενέργεια εξετάσεων και η παραλαβή των ιατρικών αποτελεσμάτων διενεργούνται ως εξής:

1. ΕΝΗΛΙΚΟΙ

Α. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων

Η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων πραγματοποιείται αυστηρά μόνο κατόπιν επίδειξης εγγράφων ταυτοποίησης του εξεταζόμενου (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.ά.). Στη συνέχεια τα στοιχεία του εξεταζόμενου καταχωρούνται ή επαληθεύονται στη Γραμματεία των HealthSpot.

Β. Παραλαβή/παράδοση αποτελεσμάτων

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με παράδοση στον ίδιο τον εξεταζόμενο:
  • Αυτοπροσώπως με επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.ά.).
  • Με ταχυδρομική επιστολή ή courier και με οικονομική επιβάρυνση του ίδιου του εξεταζόμενου, κατόπιν προηγούμενης γραπτής δήλωσης και συμπλήρωσης σχετικού εντύπου.
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο εξεταζόμενος, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.
 • Με παράδοση σε εκπρόσωπο του εξεταζόμενου:
  • Με υπογραφή εξουσιοδότησης από τον εξεταζόμενο σε τρίτο πρόσωπο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο ενώπιον της Γραμματείας.
  • Με προσκόμιση γραπτής εξουσιοδότησης του εξεταζόμενου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από τα HealthSpot και μετά την επίδειξη εγγράφων ταυτοπροσωπίας του τρίτου.

2. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Α. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων

Για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ο συνοδός του ανηλίκου οφείλει να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του ανηλίκου, καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός ή το ονοματεπώνυμο των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Β. Παραλαβή/παράδοση αποτελεσμάτων

Η παραλαβή των ιατρικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται:

 • Με παράδοση στον ίδιο τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα ανηλίκου εξεταζόμενου:
  • Αυτοπροσώπως, μετά από επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.ά.).
  • Με ταχυδρομική επιστολή ή courier και με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου του γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα, κατόπιν προηγούμενης γραπτής δήλωσης και συμπλήρωσης σχετικού εντύπου.
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο γονέας/ ασκών τη γονική μέριμνα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.
 • Σε τρίτο εκπρόσωπο του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα ανηλίκου εξεταζόμενου:
  • Με υπογραφή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο από τον γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο ενώπιον της Γραμματείας.
  • Με προσκόμιση γραπτής εξουσιοδότησης του του γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από τα HealthSpot και μετά την επίδειξη εγγράφων ταυτοπροσωπίας του τρίτου.

Στα HealthSpot υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στις Κλινικές του ΗΗG.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Hellenic Healthcare Group που διατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των HealthSpot.