Ακτινογραφία

hhg logo

Η Homecare, μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα ακτινογραφίας κατ’ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος με εξειδικευμένο προσωπικό και τελευταίας τεχνολογίας φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.

Για την ακτινογραφία κατ’ οίκον έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστασίας τόσο για τον ασθενή και το οικείο περιβάλλον του όσο και για τους επαγγελματίες υγείας που εκτελούν την ακτινογραφία, μετά από άδεια της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουμε, μας δίνει τη δυνατότητα ώστε οι δόσεις ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται να είναι οι ελάχιστα χαμηλές με την μέγιστη ποιότητα.

Ο ιατρός έχει άμεση πρόσβαση στις λήψεις της ακτινογραφίας μέσω του συστήματος της Κλινικής ενώ ο ασθενής παραλαμβάνει, κατά την επίσκεψη, ειδικό CD με αυτές.