Μαγνητικός τομογράφος τεχνολογίας αιχμής για όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος

 

Σύντομα κοντά σας.