Μαγνητική Τομογραφία

hhg logo

Υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος για απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας 

 Σύντομα κοντά σας