Ψηφιακή Μαστογραφία

hhg logo

Σε μια μόνο επίσκεψη πραγματοποιείται πλήρης απεικονιστικός έλεγχος και κλινική εκτίμηση από Χειρουργό Μαστού.

Προηγμένη Απεικόνιση Μαστού

Στο Τμήμα Μαστού των HealthSpot πραγματοποιείται:

  • Ψηφιακή μαστογραφία χαμηλής δόσεως με εντοπιστικές και μεγεθυντικές λήψεις
  • Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία
  • Κλινική εξέταση από Χειρουργό Μαστού
  • Γονιδιακός έλεγχος σε γυναίκες με ατομικό και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού/ωοθηκών σε συνεργασία με το Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Alfa Lab του Ηellenic Healthcare Group.

Επεμβατικές Διαγνωστικές Πράξεις

  • Παρακέντηση για κυτταρολογική εξέταση (FNA)
  • Core biopsy-Λήψη διαδερμικής, αναίμακτης, δια βελόνης βιοψίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
  • Προεγχειρητικός εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού με συρμάτινο οδηγό με χρήση υπερήχου. Συγκεκριμένα, τοποθετείται ένας συρμάτινος οδηγός μέσα στο μαστό προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η βλάβη, διευκολύνοντας στη συνέχεια το χειρουργό στην αφαίρεσή της.
  • Παρακέντηση, αναρρόφηση κύστεων και καλλιέργεια υγρού από αποστήματα, σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κέντρου
  • Κυτταρολογική εξέταση υλικού από το μαστό