ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ|

hhg logo

Διερεύνηση παθήσεων εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και σπονδυλικής στήλης

Χρόνιος πόνος

Ο χρόνιος πόνος είναι μία βασανιστική κατάσταση που επιφέρει μείζονες έως και καταστροφικές αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου.

Συνήθως το πρόβλημα ξεκινάει με ένα αρχικό συμβάν, τραύμα, σπασμό, χειρουργική επέμβαση, λοίμωξη, όγκο ή εκφύλιση που ακόμα κι αν έχει παρέλθει ή θεραπευτεί, συνεχίζει να προκαλεί πόνο. Όταν ο πόνος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει η δυσμενής εξέλιξη να γίνει πάθηση από μόνος του. Η φύση του πόνου αλλάζει με τον καιρό, μέχρι που γίνεται αισθητός ως μόνιμο κάψιμο, σφίξιμο ή σουβλιά που περιορίζεται σε κάποια περιοχή αλλά μπορεί, παροξυσμικά, να επεκτείνεται πολύ περισσότερο.

Ο πόνος είναι απαραίτητος στο σώμα διότι προειδοποιεί για μία υποκείμενη βλάβη, οπότε είναι εντοπισμένος και μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, πάντα όμως σε σχέση με την αρχική πάθηση. Όταν αλλάζει η φύση του και τα χαρακτηριστικά του, παύει να συμπεριφέρεται προειδοποιητικά και εντοπιστικά. Τότε καλείται νευροπαθητικός πόνος, ενώ στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται η έκφραση χρόνιος πόνος, όμως οι δύο όροι δε σημαίνουν ακριβώς το ίδιο στην ιατρική ορολογία.

Ανεξαρτήτως του αρχικού συμβάντος που τον προκάλεσε, ο νευροπαθητικός πόνος είναι μία νόσος κάθε αυτή, που ακολουθεί πλέον τους δικούς της κανόνες και δε θεραπεύεται ακόμα και με την οριστική αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς αιτίου. Οι τρεις βασικοί πυλώνες της θεραπείας είναι η φαρμακοθεραπεία, ο συνδυασμός φυσιοθεραπείας με άλλες εξειδικευμένες προσεγγίσεις (π.χ. εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη) και οι παρεμβατικές τεχνικές, χειρουργικές ή μη. Ο νευροπαθητικός πόνος οφείλεται σε υπερδιεγερσιμότητα των κυκλωμάτων του νωτιαίου μυελού, που προκαλεί παθολογική και διάχυτη ενεργοποίηση αισθητικών νευρώνων, δυσανάλογη προς την αναμενόμενη απόκριση σε ένα δεδομένο ερέθισμα.

Ο κ. Μπουρλογιάννης εξειδικεύεται στον νευροπαθητικό πόνο που αφορά τη σπονδυλική στήλη. Ο συνδυασμός της εμπειρίας του στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και της εξειδίκευσης στον πόνο, του δίνει μία αντικειμενική ματιά στο αν το σύμπτωμα του ασθενούς αντιμετωπίζεται ιδανικά ως δομικό ή λειτουργικό, δηλαδή ανήκει περισσότερο στο πεδίο της κλασσικής νευροχειρουργικής ώστε να αντιμετωπιστεί το αίτιο ή πρόκειται για λειτουργική διαταραχή που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως σύμπτωμα με τις παρεμβάσεις πόνου.