ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ|ΙΑΤΡΙΚΗ

hhg logo

Όλα τα απαραίτητα υπερηχογραφήματα καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης μιας κύησης

Υπερηχογράφημα βιωσιμότητας (6-11 εβδομάδες)

Ονομάζεται και υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης και σκοπός του είναι:

  • Να καθορίσει εάν πρόκειται για μονήρη ή πολύδυμη κύηση και τη χοριονικότητα σε περίπτωση πολύδυμης κύησης.
  • Να επιβεβαιώσει ότι η κύηση είναι εντός της μήτρας και εξελίσσεται ομαλά.

Το υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία μη καλής έκβασης της κύησης (όπως αιμορραγία, πόνος, ιστορικό προηγούμενων αποβολών ή εξωμητρίων κυήσεων) αλλά μπορεί να γίνει και για τον καθησυχασμό των γονέων ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, χωρίς κάποια συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη.