ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ|

hhg logo

Στο HealthSpot Γλυφάδας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ενδοσκοπικό τμήμα. Στελεχώνεται από έμπειρους και καταρτισμένους ενδοσκόπους οι οποίοι εκτελούν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση με παρουσία αναισθησιολόγου και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών όπως η ψηφιακή και συμβατική χρωμοενδοσκόπηση από τους ειδικά εκπαιδευμένους ενδοσκόπους σε αυτές τι μεθόδους, συστήνουν ένα διαγνωστικό ιατρείο υψηλού επιπέδου ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο ανώτερο πεπτικό γίνεται ανίχνευση και διάγνωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, έλεγχος για δυσανεξία στη γλουτένη, έλεγχος για δυσαπορρόφηση της Β12, έγκαιρη διάγνωση οισοφαγίτιδας και οισοφάγου Barrett καθώς και διάγνωση του πεπτικού έλκους.

Στο κατώτερο πεπτικό, με τις ειδικές μεθόδους της χρωμοενδοσκόπησης, μάς δίνεται η δυνατότητα να συμβάλλουμε άμεσα και έγκαιρα στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου καθώς μπορεί να ανευρεθούν πολύποδες ακόμη και σε πολύ μικρό μέγεθος και έτσι να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης του καρκίνου του παχέος εντέρου όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες για τον σημαντικό ρόλο της προληπτικής κολονοσκόπησης.

Επίσης, γίνεται διάγνωση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου: της ελκώδους κολίτιδας και ν.Crohn καθώς και έλεγχος και χαρτογράφηση της εκκολπωματικής νόσου.

Τέλος, με τη βοήθεια της ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης είναι δυνατόν να ανιχνευθούν βλάβες από τον ιό HPV (κονδυλώματα) στην ορθοπρωκτική περιοχή και να κατευθυνθεί ο ασθενής σωστά και αποτελεσματικά.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ενδοσκοπικό ιατρείο αιχμής με προσανατολισμό στην άμεση και έγκαιρη διάγνωση παθήσεων του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού που έρχεται να πλαισιώσει τις υπόλοιπες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που επιθυμεί να προσφέρει το ΗealthSpot Γλυφάδας.

Τι είναι η γαστροσκόπηση;

Η Γαστροσκόπηση είναι μία ολιγόλεπτη εξέταση για τη μελέτη των παθήσεων του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. Όπως όλες οι ενδοσκοπήσεις είναι μία εξέταση ασφαλής, που γίνεται ανώδυνα με μέθη παρουσία αναισθησιολόγου. Κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης παρατηρείται με λεπτομέρεια το εσωτερικό τοίχωμα αυτών των οργάνων.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εντοπισθούν διάφορες αλλοιώσεις (όπως έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου). Επίσης ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων (όπως οισοφαγίτιδα, κιρσοί οισοφάγου, νεοπλάσματα).

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα λήψης τεμαχιδίων για ιστολογική εξέταση (βιοψία) ή να γίνει και έλεγχος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Η γαστροσκόπηση συστήνεται σε ασθενείς με:

 • δυσφαγία, αδυναμία δηλαδή διέλευσης τροφών ή υγρών από τον οισοφάγο προς τον στόμαχο.
 • επεισόδια ενσφήνωσης τροφής στον οισοφάγο και ανθεκτική παλινδρομική νόσο.
 • χρόνια παλινδρομική νόσο για αποκλεισμό οισοφάγου Barrett και παρακολούθηση τους ανάλογα με τα ιστολογικά και απεικονιστικά ευρήματα.
 • κοιλιακό άλγος που επιμένει ή που αφυπνίζει τον ασθενή από την νυχτερινή κατάκλιση προς αποκλεισμό πεπτικού έλκους.
 • ανεξήγητη σιδηροπενική αναιμία και ειδικά σε άρρενες ασθενείς οποιαδήποτε ηλικίας.
 • απώλεια βάρους και εμέτους
 • άλλες εξετάσεις εργαστηριακές ή απεικονιστικές έμμεσα διαγιγνώσκουν πάθηση που μπορεί να ευθύνεται ή να συμμετέχει ο οισοφάγος ή ο στόμαχος

Ποια είναι η διαδικασία της Γαστροσκόπησης στο HealthSpot

O ασθενής παρακολουθείται από νοσηλεύτρια και αναισθησιολόγο σε όλη την διάρκεια της εξέτασης αλλά και της παραμονής στο ιατρείο. Χρησιμοποιείται οξυγόνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης για λόγους καθαρά προληπτικούς και ασφάλειας.

Χρησιμοποιείται εμφύσηση με ειδικό αέριο, το CO2 που απορροφάται 150 φορές γρηγορότερα συγκριτικά με τον αέρα επιτρέποντας στον ασθενή μια άνετη και ανώδυνη εξέταση αλλά και απουσία ενόχλησης μετά την εξέταση.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ενδοσκοπικό εξοπλισμό υψηλής ψηφιακής ανάλυσης με ενδοσκόπια της πιο πρόσφατης τεχνολογίας που επιτρέπουν λεπτομερή διάγνωση των αλλοιώσεων του οισοφάγου και του στομάχου.

Τα συγκεκριμένα ενδοσκόπια παρέχουν πολύ υψηλής ποιότητας απεικόνιση και δυνατότητα μεγεθυντικής ενδοσκόπησης και ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης επιτρέποντας στον εκπαιδευμένο ενδόσκοπο να παρατηρεί και να αναλύει ακόμη και πολύ μικρές αλλοιώσεις ή σημαντικές παθήσεις σε αρχικό στάδιο, προσφέροντας στον ασθενή έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε μια μόλις ενδοσκόπηση.

Τέλος , ο χώρος του εργαστηρίου του ιατρείου είναι αυτόνομος και απολυμαίνεται μετά το πέρας του προγράμματος των ενδοσκοπήσεων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Τι είναι η κολονοσκόπηση;

H κολονοσκόπηση είναι η ενδοσκοπική εξέταση που ελέγχει τον βλεννογόνο (δηλαδή την εσωτερική επιφάνεια) του παχέος εντέρου. Το παχύ έντερο ονομάζεται επίσης και κόλον.

Ένα όργανο εύκαμπτο που διαθέτει κάμερα υψηλής ευκρίνειας στο άκρο του ,εισέρχεται αργά και ανώδυνα στο ορθό και με ήπιες κινήσεις προωθείται μέχρι το τέλος του εντέρου δηλαδή, στην περιοχή του τυφλού.

Η κολονοσκόπηση χρησιμοποιείται ως διαγνωστική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου ή του ορθού, ή επί παρουσίας οποιουδήποτε από τα συμπτώματα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του παχέος εντέρου γίνεται με την κολονοσκόπηση σε ανθρώπους άνω των 50 ετών (σύμφωνα με νεότερες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου άνω των 45 ετών), ακόμα και χωρίς συμπτώματα επειδή όταν ο καρκίνος εκδηλώσει συμπτώματα σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Η κολονοσκόπηση είναι προτιμότερη από οποιαδήποτε ακτινολογική μέθοδο, διότι υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών, ή ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων, οι οποίοι δυνατόν μετά από χρόνια να εξελιχθούν σε καρκίνο παχέος εντέρου.

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς πιστεύουν ότι η εξέταση αυτή προκαλεί πόνο, στην πράξη θα διαπιστώσουν ότι αυτό δεν ισχύει όταν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, πέρα από την απαραίτητη εκπαιδευτική επάρκεια του ενδοσκόπου.

Πότε πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση;

Οι ενδείξεις της κολονοσκόπησης:

 • Προληπτικά εάν έχετε συμπληρώσει τα 50 χρόνια (σύμφωνα με νεότερες οδηγίες της Αμερικανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας τα 45 έτη), έστω και αν δεν έχετε άλλα συμπτώματα
 • Ιστορικό οικογενειακής νόσου στο παχύ έντερο (καρκίνος, ανεύρεση πολυπόδων, κλπ.)
 • Αίμα στα κόπρανα
 • Πρόσφατη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια ή δυσκοιλιότητα)
 • Αναιμία που συνοδεύεται από κόπωση και αδυναμία
 • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
 • Ευρήματα από το παχύ έντερο σε κάποια απεικονιστική εξέταση όπως αξονική, μαγνητική, κλπ.

Ποια είναι η διαδικασία της κολονοσκόπησης στο HealthSpot

Στο τμήμα μας ακολουθούμε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές που βιβλιογραφικά, επιστημονικά αλλά και εμπειρικά έχουν αποδείξει ότι κάνουν πολύ πιο εύκολη την εξέταση και προκαλούν ελάχιστη δυσφορία στον ασθενή μας.

 • Γίνεται με τη χορήγηση καταστολής (μέθης) και με παρουσία αναισθησιολόγου.
 • Γίνεται με εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα -και όχι αέρα- στο έντερο.
 • Το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από το έντερο 150 φορές γρηγορότερα συγκριτικά με τον αέρα. Το αποτέλεσμα είναι ο ασθενής να μην αισθάνεται «φούσκωμα» κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά ούτε και μετά από αυτήν(νιώθει σαν να μην έκανε εξέταση).
 • Χρησιμοποιούμε οξυγόνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης ώστε να μην υπάρχει η παρά μικρή δυσφορία στον ασθενή.
 • Διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται από εξοπλισμό και τεχνικά μέσα ώστε η εξέταση να είναι ασφαλής και διαγνωστική ταυτόχρονα .
 • Χρησιμοποιούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την σωστή απολύμανση και καθαρισμό των ενδοσκοπίων με ειδικούς παράγοντες απολύμανσης και αποστείρωσης, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς οδηγίες και πρακτικές των ενδοσκοπικών τμημάτων του εξωτερικού με μεγάλη επιμέλεια και σχολαστική λεπτομέρεια από το νοσηλευτικό μας προσωπικό.
 • Ο χώρος επίσης του εργαστηρίου του ιατρείου είναι αυτόνομος και απολυμαίνεται μετά το πέρας του προγράμματος των ενδοσκοπήσεων.