Διαγνωστικά τμήματα

hhg logo

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, νέες τεχνολο...

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ένα πρωτοποριακό τμήμα γονιδιακού ελέγχου (DNA) στο ευρύ...

ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Άμεση εξυπηρέτηση από το χώρο σας, χωρίς μετακινήσεις ...

CHECK UP

Αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα εξετάσεων (check up) με...

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

Στο HealthSpot Γλυφάδας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ενδο...

ΥΠΕΡΗΧΟΙ - TRIPLEX

Υπερηχοτομογράφος τελευταίας τεχνολογίας για ολοκληρ...

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Σε μια μόνο επίσκεψη πραγματοποιείται πλήρης απεικονι...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Γρήγορη και ανώδυνη μη επεμβατική εξέταση για τη διάγν...

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τμήμα κλασικής ακτινολογίας με εξοπλισμό τελευταίας γ...

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τελευταίας τεχνολογίας αξονικός τομογράφος μειωμένης...

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος για απεικόνιση υ...