Πιστοποιήσεις

hhg logo

Πρωταρχικός στόχος των HealthSpot αποτελεί η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Γι’ αυτό πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 και BS EN 15224:2016.

02 pisropoihsh

 

02 pisropoihsh