Μέλος του ΗΗG

hhg logo
ygeio logo hospital logo mitera logo
general logo lito logo creta logo
Alfa Lab logo

Τα HealthSpot ανήκουν στον Όμιλο Hellenic Healthcare Group, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα στον οποίο ανήκουν επίσης τα θεραπευτήρια Yγεια, Μetropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ και Creta Interclinic.

Το Hellenic Healthcare Group ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στη συνεχή ανάπτυξη της ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, ενός τομέα που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές στην Ελλάδα. Στόχος του Ομίλου είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και η ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, διεθνώς.
 

Ο Όμιλος διαθέτει και αναπτύσσει πρότυπες νοσηλευτικές μονάδες και κέντρα (Center of Excellence) που προσφέρουν υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες υγείας, επενδύουν σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και αποτελούν πόλο έλξης για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το Hellenic Healthcare Group στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τον ασθενή, τον ιατρό, το νοσηλευτή, τον επαγγελματία στο χώρο της υγείας και προπάντων την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα και διεθνώς μέσα από στρατηγικές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες.