Μέλος του ΗΗG

hhg logo

Τα HealthSpot ανήκουν στον Όμιλο Hellenic Healthcare Group, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. O Όμιλος διαθέτει 8 κορυφαία θεραπευτήρια: το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ, το CretaInterClinic στην Κρήτη και τα νοσοκομεία Απολλώνειο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, την Κλινική City Hospital στην Καλαμάτα, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, την εταιρία εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων Y-Logimed, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, και το σύγχρονo Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Το Hellenic Healthcare Group ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στη συνεχή ανάπτυξη της ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, ενός τομέα που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές στην Ελλάδα. Στόχος του Ομίλου είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και η ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, διεθνώς.
 

Ο Όμιλος διαθέτει και αναπτύσσει πρότυπες νοσηλευτικές μονάδες και κέντρα (Center of Excellence) που προσφέρουν υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες υγείας, επενδύουν σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και αποτελούν πόλο έλξης για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το Hellenic Healthcare Group στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τον ασθενή, τον ιατρό, το νοσηλευτή, τον επαγγελματία στο χώρο της υγείας και προπάντων την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα και διεθνώς μέσα από στρατηγικές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες.