Ευκαιρίες Καριέρας

hhg logo

Τα νέα διαγνωστικά πολυϊατρεία Healthspot by HHG, αναζητούν άτομα δυναμικά και με διάθεση για εξέλιξη σε ένα φιλικό, οργανωμένο και προσιτό περιβάλλον για κάθε εργαζόμενο.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (HealthSpot Ραφήνας)

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Νοσηλευτική...

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΗealthSpot Σαντορίνης)

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Διοίκησης Μο...

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΗealthSpot Σαντορίνης)

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Νοσηλευτική...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση...

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Νοσηλευτική...

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ Διοίκησης Μο...