Ψηφιακή Μαστογραφία

hhg logo
ygeio logo hospital logo mitera logo
general logo lito logo creta logo
Alfa Lab logo

Σε μια μόνο επίσκεψη πραγματοποιείται πλήρης απεικονιστικός έλεγχος και κλινική εκτίμηση από Χειρουργό Μαστού.

Προηγμένη Απεικόνιση Μαστού

Στο Τμήμα Μαστού των HealthSpot πραγματοποιείται:

  • Ψηφιακή μαστογραφία χαμηλής δόσεως με εντοπιστικές και μεγεθυντικές λήψεις
  • Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία
  • Κλινική εξέταση από Χειρουργό Μαστού
  • Γονιδιακός έλεγχος σε γυναίκες με ατομικό και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού/ωοθηκών σε συνεργασία με το Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Alfa Lab του Ηellenic Healthcare Group.

Επεμβατικές Διαγνωστικές Πράξεις

  • Παρακέντηση για κυτταρολογική εξέταση (FNA)
  • Core biopsy-Λήψη διαδερμικής, αναίμακτης, δια βελόνης βιοψίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
  • Προεγχειρητικός εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών του μαστού με συρμάτινο οδηγό με χρήση υπερήχου. Συγκεκριμένα, τοποθετείται ένας συρμάτινος οδηγός μέσα στο μαστό προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η βλάβη, διευκολύνοντας στη συνέχεια το χειρουργό στην αφαίρεσή της.
  • Παρακέντηση, αναρρόφηση κύστεων και καλλιέργεια υγρού από αποστήματα, σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κέντρου
  • Κυτταρολογική εξέταση υλικού από το μαστό