Διαβητολογικό

hhg logo
ygeio logo hospital logo mitera logo
general logo lito logo creta logo
Alfa Lab logo

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη με τις πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί τη βασικότερη μεταβολική νόσο με πολλές επιπλοκές νεφρική ανεπάρκεια, οφθαλμοπάθεια, πρόκληση εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι το 10-12% του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη, ενώ ένα ποσοστό 3-4% πάσχει από τη νόσο χωρίς να το γνωρίζει.

Στις κυριότερες επιπλοκές του διαβήτη περιλαμβάνονται η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αμφιβληστροειδοπάθεια και απώλεια όρασης των ενηλίκων, το διαβητικό πόδι και ο ακρωτηριασμός των κάτω άκρων, η νευροπάθεια, η στυτική δυσλειτουργία, η αυξημένη επίπτωση εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και τελικά ο πρώιμος θάνατος.

Στο διαβητολογικό τμήμα πραγματοποιούνται:

  • Ανίχνευση του προδιαβήτη, μίας «σιωπηλής» κατάστασης που προηγείται του διαβήτη και συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές. Η προληπτική ιατρική διαχείριση του προλαμβάνει την ανίχνευση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.
  • Διερεύνηση καρδιαγγειακών επιπλοκών πολύ συχνών στα άτομα µε διαβήτη.
  • Συνεχής καταγραφή γλυκόζης με εφαρμογές νέων τεχνικών.
  • Συστηματική παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών µέσω ενός προγράµµατος χαμηλού κόστους, που περιλαμβάνει: μικροβιολογικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, διατροφική εκπαίδευση και δυνατότητα επισκέψεων για παροχή συμβουλών από τους γιατρούς.
  • Διενέργεια εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση του της ινσουλινοαντοχής, του προδιαβήτη και διαβητη, όπως η καμπύλη γλυκόζης, το τεστ c-πεπτιδίου, κλπ.

Όλες οι διαγνωστικές δοκιμασίες, οι εξετάσεις και οι αγωγές καταγράφονται στον ψηφιακό φάκελο υγείας του ασθενούς.